400 jaar TWIJTEL

Lange tijd was voor mij de oudst vermelding van  Twijtel  die van Pier(rus) Winsemius. Hij noemt in zijn Cgonique ofte Historische Geschiedenisse van Vrieslant…etc. in 1622 het buurtschap Twijtel

Roelof Wijbe Gorter draagt in zijn prachtige boekwerk over de Dorpsgeschiedenis en Veldnamen van Makkinga (2013) een nog oudere datering aan.

In de Proclamatieboeken van 1604 vond hij ene 'Marten van ter Wisha en Tije echtelieden, koper van vier roeden landes op 't Dwijtel bij Makkinghe, in de zathe waar Thijes Jans metertijd op woont'

Een en ander houdt in dat Twijtel in 2004 in ieder geval haar 400e verjaardag heeft gevierd,  en inmiddels  dus al zeker 409 jaar oud is.

De kans dat het buurtschap dus in de 16e eeuw ook al bestond word nu wel erg aannemelijk.


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl