Archeologie


Ondanks dat de naam Twijtel (voor zover bekend) dik 400 jaar oud is en dat de oudst bekende namen van enkele bewoners en eigenaren ook uit die tijd stammen, gaat de geschiedenis van het buurtschap nog wel even verder terug in de tijd.

Het is algemeen bekend dat tijdens de middeleeuwse veenafgravingen de huizen dicht bij de rivieren werden gebouwd.  Tgv de daarmee samenhangende  ontwatering werd het daar te nat, brak men deze af  en bouwde  vervolgens op de hoger gelegen delen de nieuwe huizen of boerderijen. Ook langs de Tjonger zou dit het geval zijn geweest. Oude kerkhoven getuigen daar nog van. Al is dat alleen maar meer te zien op (oude) kaarten. (O.a bij Donkerbroek)

 

Zo zou er ook nabij de prikkedambrug - Iets ten ZW daarvan - een middeleeuws kerkhof zijn geweest. Ook wordt er wel gesproken over oude fundamenten aldaar.

Een onlogische plek is dat overigens niet. Voordat de Tjonger hier door een brug werd overspannen was er al een dam van denneliggers met takken. Daarvoor moet er al een doorwaadbare plaats zijn geweest. Een oversteek die al ver voor onze jaartelling benut kon worden door mensen.

Ook daarvoor zijn bewijzen. Al in de prehistorie hebben vissers en jagers, die langs de rivieren trokken of  hier en daar wat langer verbleven, ook Twijtel aangedaan. Net even ten zuiden van  de oude oversteek vond 14-jarige Gosse van der Bosch in 1959  een strijdbijl uit neo-lithicum ('zo'n 3000 tot 8000 geleden')

Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl