Bercoperweg 66 

voorheen Zahte II 

 Wie helpt mij aan een foto van dit huis halverwege de 20e eeuw,  de huidige bewoner, Koopmans, is daarnaast op zoek naar een foto van rond de oorlog.
 
foto: ca 2000 (RdV)
 
foto: 2012 (RdV) Het voorhuis is opnieuw opgetrokken en het dak vernieuwd
 
Adressering:
voorloper was de boerderij van zathe IV
 
1880            Makkinga 8
1920            Makkinga 45
1930/1950  Makkinga 56
1965            Bercoperweg 66
2000            Bercoperweg 66
 
 
Bouwwerk:
Het is  opvolger van de Saksische boerderij uit 1662, die in 1936 afbrandde. (zie ook Zathe IV)
Nieuwbouw 1939/1940 aldus André Koopmans, die bij de verbouw kranten achter het 1e behang en datum in de balken ontdekte.
1936 brandt de oude Saksische boerderij van Hendrik Brouwer af .
1936 bouwt Hendrik Brouwer een nieuw boerderijtje aan de weg
  
Bewoners:
ca 1880 - 1904         Hendrik Alderson (landbouwer) en Akke Looyenga 
1904 - 1904              Hendrik Hendriks Croemcamp en zoon Albertus Kromkamp
                                    (ze woonden er 4 maanden, Hendrik overleed en Albertus vertrok) - 
1904 - 1910               ??.
1910 - 1914              Anne Busaan (arbeider) en Antje Hofstee  
1914 - 1918              Lammert Heida en Wietske Hoekstra
1918 - 1921              Tjeerd Peper (landbouwer) en Antje Peper?
1921 - 1929               Jacob van der Meer en Aaltje Slot
1929 - 1933               Aaltje Slot (wed. van Jacob van der Meer)
 1933 - 1936               Hendrik Brouwer  en  Aaltje van der Meer (x 1933)      
                                     (Aaltje is een dochter van Jacob en Aaltje)
 
in 1936 brandt de 'Saks'  af
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1936 - 1945               Hendrik Brouwer
1945 - 1946               Jan Scharphorn (Evacué uit Arnhem)
1946 - 1953               Hendrik Brouwer
1953 - 1954                Frederik Evers
1954 - 1956                Aaltje van der Meer  (vrouw van Hendrik Brouwer?)
1956 -1968               Jantinus Blomsma
1968-  2007              Jouke van der Molen (melkrijder en loonbedrijf)
1971 - 1979              Eeltje van der Molen in caravan er naast.
2007- heden             André Koopmans
 
Veehouderij:(1950) heeft Brouwer busnummer 179 en  (1961) Blomsma heeft 10 st vee .
 
 
 
Zie ook  Zathe IV 

De voorloper,  de saksiche boerderij van zathe IV, stond op 'oud' Twijtel achter dit boerderijtje. Vanaf ongeveer de knik in het L-vormige weggetje dat naar de molen liep had het een toegang. Mogelijk is er later ook nog een pad rechtstreeks naar de weg geweest. De oude boerderij brandde in 1936 af.

In 1896 werd hield 'de Afdeling "Ooststelingwerf" der Friesche Maatschappij van Landbouw' in  Oldeberkoop wesstrijden in maaien, greppelen en ploegen. A Busaan van Twijtel was de beste van 6 personen bij het greppelen.  De 1e prijs was maar liefst Fl. 10,- .  Waar woonde  hij toen op Twijtel?Hendrik Brouwer liet het  het nieuwe huis blijkbaar (zie boven) bouwen in 1939/1940 door een timmerman uit Makkinga, meent Koopmans. Volgens hem zouden de  'geeltjes', die als fundering zijn toegepast  nog wel eens van de oude saks afkomstig kunnen zijn.  Aan een zijde zijn ze namelijk zwart geblakerd. Voorts ontdekte hij dat zowel het voorhuis als het schuurgedeelte destijds kleiner waren.Jan Scharphorn moest in september 1944 met zijn gezin noodgedwongen hun platgebombardeerde huis in Arnhem verlaten. Ze vertrokken in noordelijke richting. Uiteindelijk belandden ze op Twijtel en trokken op 29 december in bij de familie Brouwer.  Het gezin bestond naast vader Jan Scharphorn  (*1912) uit moeder Johanna Hermanna (*1913), zoon Pieter (*1938) en dochter Hilma (*1942).  Johanna arriveerde zwanger. Op 19-3-1945 beviel ze op de boerderij van een dochter, Selma genaamd. Zo'n anderhalf jaar later. Op 15-8-1946 vertrokken de Scharphorn's weer. En wel richting Rozendaal (Gld)De fam. Blomsma kwam in  maart 1956 vanuit Nijeberkoop naar hier. Het gezin bestond uit vader Jantinus (1928-2012) en zijn vrouw Neeltje Bles. De dochters Anja (*1956) en Joukje (..) , zoon Roelof (*1961) en nog  een dochtertje Janny (*1966) werden alle op Twijtel geboren. Jantinus was veehouder en had in 1962 ongeveer 10 st vee. In 1968 vertrok het gezin naar Appelscha.


De fam. Van der Molen moest (naar verluidt) wijken voor het vliegveld, dat bij Leeuwarden werd aangelegd. Na een tijdje in Tijnje te hebben gewoond betrokken ze het huis aan de ´grintweg´ waar dus Brouwer voorheen woonde. Jouke en Trijntje hadden geen aansluiting op het aardgasnet. Volgens Jouke was dat levensgevaarlijk. Men stookte op petroleum.

De Van der Molens verzorgden vanaf 1968 de melkrit (in ieder geval) langs de Bercoperweg. Eerst deed Eeltje dat zelf en later namen de zoons Jouke en Wouter de rit over. Tot 1984 ging de rit nog naar de Makkingaaster fabriek, die in dat jaar sloot, en vervolgens nog twee jaar naar Donkerbroek. Daarna nam de familie Van Hes de rit over. 

 Andre Koopmans kocht de woning in 2007 van Van der Molen. Niet via een makelaar -  Want die reden er toch alleen maar van in dikke Mercedessen, aldus Jouke. - maar d.m.v.  een eigenhandig gemaakt bord ' TE KOOP' tegen  de gevel. D.m.v. briefjes konden de liefhebbers een bod doen. Jouke ten Trijntje vezamelden de briefjes in een beker op de schoorsteenmantel. Toen de Van der Molens na een half jaar een nieuw stekje hadden gevonden werd de beker omgekeerd, en zo werden de de Koopmans de nieuwe eigenaren. Niet dat ze  er vlot in konden.  Maar Koopmans verkocht wel binnen een half uur  hun 'oude' huis in Makkinga. Door een paar units bij de  Van der Molen op het erf te plaatsen  konden ze de tijd  tot ze er wel in konden - ook een half jaar - overbruggen. Jouke en Tijntje vertrokken naar Oosterwolde.

Uiteindelijk bleven de Koopmans' vier jaar in de geimproviceerde 'bungalow' wonen. Met name het dak van het boerderijtje was slecht. M.b.v. een aannemer werd dat als eerste aangepakt, en later begon hij eigenhandig met verbouwen en vooral moderniseren. Het voorhuis is onlangs op nieuw opgetrokken, en dat geeft opeens een geheel ander aanzien. Foto 2008 (RdV) De woning word gerenoveerd. De vorm wijzigt n iet.


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl