Bercoperweg 68

 
 
Adressering:
Viel onder zathe III
1880 Makkinga 5
1910 Makkinga 7  
1928 Makkinga 46
1950 Makkinga 57
1965 Bercoperweg 68
2010 Bercoperweg 68
 
Bouwwerk:
Er stond al een klein huisje/boerderijtje dat gebouwd moet zijn tussen 1832 en 1849
1925 bouwt Lammert Kromkamp een nieuwe schuur achter het bestaande voorhuis
Nieuwbouw moet  in de 1e helft van de 20e eeuw zijn geweest.
Uitbreiding met ligboxenstal  in  2e helft van de 2e eeuw
 
Bewoners:
v1880 - 1905      Gerrit    Wopkes Kuiper (1838-1905) 
1906 - 1913        Eltjen Roelofs Kuiper-Hogenberg (weduwe van Gerrit Wopkes Kuiper)
                            vanaf ca 1906 tot 1921 zoon Wopke (+1921) bij haar in.
1914 - 1924       Jan Bloemsma (koopman) en Joukje Buitenga
1925 - 1934       Jan Kromkamp en Sjoukje Mulder (later naar Bercoperweg 63)
1935 - 1980       Reinder Kromkamp (veehouder)
1980 - ..              Lammert Kromkamp 
 
Veehouderij:
(1961) 26 st vee (9 veedrinkbakken) Het busnummer is  187.

Het eerste bouwwerk op deze plek, dat tegen het midden van de 19e eeuw hier verrees stond recht tegenover het tolhuis, aan het weggetje naar de molen.

Op deze boerderij hield de bewoner de naam van het buurtschap nog een tjd in ere. “Twietel” stond er op de later bijgebouwde ligboxenstal. In 2012 is het bord echter verdwenen.

Reinder Kromkamp vestigde zich hier (ergens halverwege de vorige eeuw) naast zijn ouderlijke woning (nr70). De voorloper van de huidige boerderij moet er toen al ongeveer 100 jaar hebben gestaan. Op de kaart van 1849 staat zij niet. Op die van 1855 wel.

Reinder en zijn ongehuwde zoon Lammert Kromkamp


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl