Bercoperweg 70


voorheen Zahte III 


  foto 2008 RdV

Adressering:

 viel onder zathe III
1880 Makkinga 4
=================
1900 Makkinga 6
1928 Makkinga 47
1950 Makkinga 58
1965 Bercoperweg 70
2010 Bercoperweg 70 
 
 
Bouwwerk:
Gebouwd tussen 1900 en 1922
 
Bewoners:
1880 -1887         Albertus van der Wolf (arbeider) 
1887 - 1888        Albertus Kroon (arbeider)
1888 - 1889        onbekend
1889 - 1897        Harmen Kromkamp (arbeider) en Sara Holtrop
1897 - 1945       Lammert Kromkamp sr. en Trijntje Oosterloo
1945 - 1964       Lammert Kromkamp  jr. (1898 - 1984) veehouder en Petronella Plomp
                             (Anne had destijds gezorgd dat Petronella als huishoudster bij Lammert sr. Lammert jr. trouwde met haar)
1964 - 1978       Petronella Kromkamp - Plomp 
1978 - heden     Het huis staat leeg. Zoon Reinder Kromkamp heeft het geerfd)
                             Sinds 1978   onbewoond, maar veestalling  en opslag in gebruik bij nr 68. (Lammert Kromkamp)
 
Veehouderij:
In 1950 is Lammert er boer . Hij heeft busnummer 81.  
(1961)  ‘hier wordt nog vee van familie gestald’ 
 

 

 

 

Lammert Kromkamp sr. was gehuwd met Trijntje. hun vier zonen (Lammert, Anne, Reinder en Jan maakten van dit stukje Twijtel een heus Kromkampbolwerk.

Lammert jr. trouwde met Petronella (Nellie) Plomp (1905-1978), en bleef wonen op nr 70. Het paar kreeg geen kinderen.

 

In de 'Hepkema' van 11 juni 1937 lezen we het volgende bericht aangaande Lammert en Trijntje.

MAKKINGA, 10 juni. Het onweer was hier weer even hevig als de vorige maal.. Bij den heer L. Kromkamp op Twijtel onder Makkinga, sloeg de bliksem op de radio in de huiskamer, waar de geheele familie bijeen was. De vrouw des huizes moest zich onder geneeskundige behandeling stellen.In de kamer werd een gat in de muur geslagen en nogal eenige schade aangericht.

Bij den bakker Jongedijk werd de kneedmachine defect geslagen en op verschillende boerderijen zijn de bliksemafleiders getroffen. Door den geweldigen regen is aan veldvruchten en lage graslanden veel schade aangericht. Ook de hooioogst ondervindt hier schade, daar op enkele plaatsen het hooi hier in 't water ligt.

 

Reinder vestigt zich op Bercoperweg 68.

Anne sticht een boerderij t.o. zijn ouderlijke woning, n.l. Bercoperweg 71.

Jan en zijn vrouw Sjouk(je) gaan naar Bercoperweg 63

 

Inmiddels wordt er niet meer gewoond. Reinder en zoon Lammert van nr 68 gebruiken het gebouw nu als schuur. 

 

Het L-vormige weggetje, dat het buurtschap ´oud´Twijtel ontsloot, kwam uit op de (latere) Bercoperweg tussen de twee stelpboerderijen met de nrs.  68 en 70.


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl