Bercoperweg 72 

 
 Foto jaren "40-"50 (via Jannie Elzinga-Haanstra) De sterpboerderij toen de fam. Haanstra er woonde.
 
 
Foto 200.. (RdV) Na de brand in 1961 verrees deze boerderij op de zelfde plek
 
Adressering:
 
viel onder zathe II ?
1888 Makkinga 4
1910 Makkinga 4
1928 Makkinga 49
1950 Makkinga 60
1965 Bercoperweg 72
2010 Bercopeweg 72
 
 
Bouwwerk:
1913  rond die tijd zal de oude molenaarswoning op oud Twijtel verdwenen zijn
1913 bouwt Gerrit Steunebrink de stelpboerderij aan de weg
1961 brandt de stelpboerdeij van Douwe van Dam af
1962 is de nieuwe boerderij van Douwe van Dam klaar
 
Bewoners:
1888 -1923             Gerrit Steunebrink en Antje Hendriks Schreur 
1923 - 1925             ?
1925-1935?             Roelofs Braam
1935 –1956             Willem Haanstra (*1902) veehouder en Aukje Dijkstra (*1905)
1956 - 1958             o.a. Jan Haanstra en Jacoba Oostra
1959                         Benjamin Hes (een paar maanden)
1959 - 1961             Lammert Kromkamp en Baukje van Dijk.
1961 -1980              Dominicus (Douwe) van Dam  (veehouder) en Annie Kromkamp
1980 - 1981             Ds. Eelke Stegenga   en Pietje Meekma        
1981 - 1999             Johannes Wouter Meester
2000                         Roeland Frederik van Rossem
 
Veehouderij:
(1950) heeft Haanstra busnummer 89 en ca 12 koeien en nog een aantal stuks jongvee. (aldus dochter Jannie)
(1962) heeft Van Dam 16 st vee  en daarnaast    Varkenshouderij: 25 st varkens

Gerrit Steunebrink (1851 Twijtel - 1931) , die de laatste molenaar van het geslacht Steunebrink was op Twijtel,  zou hier gewoond hebben, en was mogelijk ook de eigenaar. Mogelijk heeft hij het ook laten bouwen. Gerrit was gehuwd met Antje Hendriks Schreur  (*1851), die in 1921 overleed. Ze werd begraven in Makkinga. Zijn daarop volgende huwelijk was met Stijntje van der Heide (1872 - 1944) Het graf van Gerrit en Stijntje is te vinden bij de kerk in Beetsterzwaag.

Ten tijde van zijn 1e huwelijk moet het huis zijn gebouwd. Want in een advertentie (in de 'Hepkema' van 1-9-1922) biedt Gerrit de 'voor korte jaren nieuw gebouwde boernhuizinge' te huur aan. Het geheel omvat ca 6 ha weiland en 0,30 ha bouwland. De gewenste huurperiode is 3 of 5 jaar.

In 1930 woont Gerrit Steunebrink al in Beetsterzwaag. De boerderij op Twijtel is nog steeds zijn eigendom. Want ook in dit jaar staat in de  'Hepkema' een vergelijkbare advertentie. Het 'Boerenplaatsje', dat 'uit de hand'te huur wordt aangeboden omvat dan naast 6 ha 'groenland' en een half ha 'bouwland' tevens 2,5 ha 'heide en turfveld'. 

Anne Kromkamp zou dit huis in 1935 gekocht hebben van de familie ... Steunebrink.

De Haanstra’s kwamen vanuit Nieuwehorne op 17 mei 1935.

Willem had een stuk of 12 koeien op stal aldus zijn dochter Jannie, en een aantal stuks jongvee in de schuur.

Geregeld kwamen er bij de Haanstra’s loge’s.  O.a Saskia Horvath, die op de foto voor de oude  boerderij in de dam staat. Het is het dochtertje van de van oorsprong Hongaarse? familie, die in Schiedam woonachtig was. Vader Horvath zou het in de weg- en waterbouw gemaakt hebben, aldus Jannie.  Zelfs een weg zou naar hem zijn genoemd. De Horvathweg in Schiedam. Ook leden van het gezin Korf uit Amsterdam waren geregeld op Twijtel te vinden. 

 Het gezin Haanstra bestond naast de ouders uit een zoon Jelle (*1930) en dus dochter  Jannie (*1934) Op het erf stapte een grote Sint Bernhardhond rond.

Overigens heeft Willem zijn overgrootvader Willems Haanstra – die woonde in Mildam - als soldaat gediend’bij de landmacht’ onder Napoleon. In 1813 wordt hij als vermist opgegeven.

 Willem en Aukje kochten in 1956, het jaar waarin ze op  18 juni van Twijtel naar Hoornsterzwaag vertrokken,  niet alleen het boerderijtje waar de familie Minkes had gewoond  (net over de Prikkedambrug links) maar bouwden tegelijkertijd een nieuwe  boerderij aan de Prikkedaem in dat dorp. De eerste over de brug rechts.. In de oude boerderij van minkes woonden ze een half jaar. Op 20 januari betrokken ze de boerderij. Toen was het voorhuis klaar. Het vee stond al in de stal die vanwege de winter al eerder gereed was gekomen. In 1964 gingen Willem en Aukje rentenieren in Heerenveen.

 foto ca 1945? De Haanstra’s in hun Twijteler jaren.

 

Dominicus (Douwe) van Dam trouwde in mei 1961 met Annie Kromkamp, een dochter van Anne Kromkamp (veehouder op  Bercoperweg 71),  en betrok het huis in dat zelfde jaar.

Op 13-08-1961 brandde de boerderij af. Er werd nieuwbouw gepleegd, die juni 1962 gereed kwam. Met het puin van de oude boerderij zou het lage stuk achter Twijtel 7 zijn opgevuld.

De familie van Dam betrok in 1980  een nieuwbouw boerderij aan de ruilverkavelingsweg Egypte, onder Nijeberkoop.

 

 

Twee woningen afgebrand in Ooststellingwerf.

In beide gevallen bewoners op het nippertje gered.

In Ooststellingwerf zijn gisteren twee woningen door brand vernield. Een boerderijtje onder Makkinga, en een arbeiderswoning onder Oosterwolde. In beide gevallen konden de bewoners zich slechts op het nippertje in veiligheid stellen.

Gistermorgen omstreeks vijf uur brak brand uit in het boerderijtje van de heer D. van Dam te Twijtel onder Makkinga. De brandweer van Oosterwolde, die spoedig ter plaatse was, kon wegens gebrek aan bluswater niets uitrichten. Het echtpaar Van Dam, dat in mei pas was gehuwd en toen het boerderijtje had betrokken, kon zich ternauwernood in veiligheid stellen. In onderkleding lukte het hen nog enige varkens en wat kleinvee te redden. Verder ging alles verloren, waaronder de gehele inboedel en een grote partij hooi. Ook een hooiberg, die achter de boerderij stond ging in vlammen op. De boerdrij was verzekerd. Zij was eigendom van de schoonvader van de heer Van Dam, de heer Kromkamp te Makkinga. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk hooibroei.  (LC 14-8-1961)

 

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl