Bercoperweg 73

 

Foto ca halverwege 20e eeuw (via Jelle de Boer)
Waarschijnlijk is dit het huis zoals Jelle en Winkje er woonden)
 
 
 
  foto 2008 RdV

Adressering:

 viel onder zathe I
1918 Makkinga ?
1928 Makkinga 61
1950 Makkinga 71
1965 Bercoperweg 73
2010 Bercoperweg 73
 
Bouwwerk:
Gebouwd tussen 1849 en 1855
Nieuwbouw  in 1916
Nieuwbouw  ca 1990
 
Bewoners:
 (1916)             Jan Vonk (arbeider)
(1910)                Wiebe Theunis Sloot  (arbeider) en Willemtien Lantinga (1891 ovl)  ??? (ipv Twijtel 5? of elders op Twijtel)
(1921) - 1926     Wiebe Theunis Sloot  en Jacobje Jans  de Boer  (mogelijk al voor 1921)
1927 - 1940      Pieter van Huizen (1887-1960) en Antje Sloot
1940 -1960       Jelle de Boer (1901-1960) en Winkje Betten (1905-1991)
1960 - 1961      Winkje Betten
1961 - 1972      Wiebe Jan Duin (1899-1972) (klokluider)
?????                 Een projectontwikkelaar zou het huis gekocht hebben  
1976 - 1985       Cornelis B. Hakkenberg (hij zou het nieuwe, huidige huis hebben laten zetten)
1985 - 1993     Pieter Venema
1993 - 2002      Fam.  Roosjen
2003 - heden     A.G. Hollander
 
Melkveehouderij: naar verluidt had Jelle de Boer een koe.  En daarnaast  een varken. 
 

In 1916 bouwt Jan Vonk hier een nieuw woninkje van nog geen 32m2 in oppervlak. Het vierkante huisje bestaat uit niet  meer dan een woonkamer van 4x4 meter, een gang en een kelder met daarop de gebruikelijke bedsteden. Het  nog  oudere  optrekje  - zo'n 60 jaar lang stond er al iets van bebouwing - op dit perceel moet zowaar nog kleiner zijn geweest en mogelijk niet eens van steen.


Pieter van Huizen en zijn vrouw Antje Sloot,  die halverwege de jaren “60 in de molenaarswoning (nu Prikkedam 1) woonden, hebben vóór die tijd hier gewoond. (Van Huizen zat o.a. met zijn achterbuurman Klaas Hes in de werkverschaffing.)

Het arbeiderswoninkje is inmiddels verbouwd tot een woonboerderijtje. 

 

Fam. Jelle de Boer, (dus niet de zelfde als die op  Bercoperweg  75!) woonde eerst in huis  ´oud´ nr 70 (reeds beschreven), aan de zojuist genoemde reed.  Jelle en Winkje liggen begraven te Makkinga. Jelle was in 1950 grondwerker. Jelle had overigens een heel mooi handschrift. Na zijn overlijden  bleef Winkje er nog even wonen. In ieder geval in het voorjaar van 1961 stond ze er nog ingeschreven, maar in 1964 woonde Wiebe Duin er al.

 

Wiebe Duin was gehuwd met Femmigje Dijkstra (1893-1937), en woonde(n) voorheen in ´de Kazerne´, het armenhuis te Makkinga.

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl