Bercoperweg 74

foto rond 1920 Bercoperweg 74 met de molen van Zeephat

   DDe molen gezien aan de westzijde  rond 1924? vlak voor de verhuizing naar makkinga.  (Bron: Leeuwarder Nieuws- en Advertentieblad 23-5-1925)

 

  Het zelfde aanzicht in de  jaren "70 .  Het stenen gebouwtje staat er nog. En er is een stuk bij aangebouwd.

 

   Foto 2008 (RdV)  

 

Adressering:
viel onder zathe IV
1918 Makkinga 2a
1928 Makkinga 55
1950 Makkinga 67
1965 Bercoperweg 74
2000 Bercoperweg 74
2010 Bercoperweg 74
 
Bouwwerken:
1913 Molen en vermoedelijk  ook het boerderijtje gebouwd
1925 wprdt de molen  afgebroken en overgebracht naar Makkinga
1926 bouwt Weijert Zeephat een varkenshok op de plaats van de molen
1980 verbouwt Appie van Hes het huis tot woonboerderij.
 
Bewoners:
(1910 -1925)   Weyert Zeephat (molenaar)
1926 - 1930     Hendrik Cats (veehouder) en Jantje Vries
1931 - 1965    Sietze de Kleine (1898-1984) en Grietje  Kroes (1905-1991)
                             1957 - 1965    Durk Brinksma (inwonende schoonzoon van De Kleine)
1965 - 1967    Johannes (Joop) Marinus
1967 - 1992)   Appie van Hes  (loonbedrijf)
(1998)              Appie van Hes
 
Veehouderij: (1961) 4 st vee en  busnummer 75  
 
Varkenshouderij: 9 st  varkens    (in 1963 geen veehouderij meer, wel stallen) 


 

In 1913 bouwt Weijert Zeephat, nadat de oude molen op ´oud´ Twijtel is afgebrand, een nieuwe molen (en waarschijnlijk ook de woning) op deze plek. De molen werd in 1925 afgebroken en verhuisde naar Makkinga. Naar de plek waar ze nog steeds staat.

Het huis is inmiddels een woonboerderij en staat nog steeds op de zelfde plek. Weijert Zeephat (1873-1970) en zijn vrouw  Minke Sikkema (1873-1931) liggen begraven te Makkinga.

Al voor de 2e WO wonen Sietze en Griet de Kleine er.  Tot begin jaren  "60 heeft Sietze een aantal koeien, en waarschijnlijk ook al varkens. In ieder geval  een beer. Hij stond namelijk te boek berehouder. In 1963 heeft hij de koeien van de hand gedaan, want de stallen staan dan leeg. Hij heeft zich blijkbaar volledig op de varkenshouderij gericht. 9 stuks is de telling dat jaar. 

Het gezin De Kleine telt verder nog een kind. Een dochter genaamd Anneke. Ze waren trouwe bezoeker van het gereformeerde kerkje op Twijtel. In 1965 verhuist het gezin naar Donkerbroek. Dat is ook de plaats waar Sietze en Griet  liggen begraven. 

 

Appie van Hes koopt  in 1967 het huis van Weijert Zeephat. Het stenen bouwwerk van de molen staat er dan nog. dit wordt later gesloopt. Buurman Douwe van Dam (nr 72)  wil die grond graag voor zijn varkens. Appie krijgt er een stuk aan de westkant er bij. Ook de reed aan de oostkant gaat over naar de buurman.

Tussen nr 74 en nr 72 door liep vanaf ongeveer begin vorige eeuw tot in de jaren “70, toen de Prikkedamweg werd aangelegd, de zandweg naar de Prikkedambrug.

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl