DE ZATHE’s 

 

In de 17e eeuw, en mogelijk al daarvoor bestond Twijtel uit vier stemdragende Zathes. Vier boerderijen met  landerijen, die in tegenstelling tot de algemeen gebruikelijke langgerekte  rechthoekige stroken, hier vanwege de driehoekige vorm van Twijtel  min of meer op een punt uit liepen. Tellend vanaf de grens met Nijeberkoop blijken (in de Stemcohieren) de Zathes I, II, III en IV onder Makkinga tot het buurtschap te behoren, of beter gezegd, het buurtschap te vormen.

 

De beschrijvingen in de kohieren van 1698 zijn:

 

Zathe I:  ‘ten westen Nieuwbercoopervelt,  ten zuiden Mackingaster heidevelt, ten noorden de Cuinder’, en ten oosten Zathe II.

Zathe II: ten westen  Zathe I, ten oosten Zathe III ,’ ten noorden de Cuinder, ten suiden de weg, (Abbendijk).

Zathe III:  ten westen  Zathe II, ten oosten Zathe IV ,’ ten noorden de Cuinder, ten suiden de weg, (Abbendijk).

Zathe IV: ten westen  Zathe III, ten oosten Zathe V ,’ ten noorden de Cuinder, ten suiden de weg, (Abbendijk) of Nieuwbercoperheidevelt.

 

 

Als in de 19e eeuw de koppeling aan Kadastrale nummers  een feit wordt, blijkt met name de grens tussen de Zathes I en II niet aan de voorgaande beschrijving te voldoen. In mindere mate geld dit voor de Zathes III en IV.

Zo liggen de percelen van deze zathes nogal door elkaar gehusseld  op de ingekleurde kaart met de zathes anno 1832..

Verder lag tussen de zathes nog de molenstee met een aantal bijbehorende percelen.

En in Zathe IV, nabij het Middelpad, liggen nog een aantal perceeltjes die toebehoren aan een zathe die niet bij Twijtel behoort, maar bij Middelburen.

Twijtel - bewoners/gebruikers in de  18e eeuw
  Zathe I Zathe II Zathe III ZatheIV          molenaar     
                                                              
1708 Anne Andries Halbe Jans

Anne Andries        

Halbe Jans

Roelof Teunis  Geert alberts
1718 Jan Reeuwarts Halbe Jans

Jan Reeuwarts             

Halbe Jans                                            

Hendrik Cornelis  
1720         Albert Popkes
1728 Reeuwart Jans Jacob Jans

Rieuwert Jans           

Jacob Jans

Grietjen Geerts  
1738 Reeuwart Jans Luitijn Cornelis

Rieuwert  Jans         

Luitijn Cornielis

Grietjen Geerts  
1744 Rieuwert Jans     Berent Alberts  
1748 Rieuwert Jans Jan Alberts

Rieuwert Jans                           

Jan Alberts

Berent Alberts  
1749 Rieuwert Jans  Jan Alberts

Rieuwert Jans                              

Jan Alberts

Berent Alberts Pieter Suwerts
1758 Rieuwert Jans Meine Harms

Rieuwert Jans                         

Hendrik Luitjes

Berent Alberts  
1768 Rieuwert Jans Meine Harms

Rieuwert Jans                                                       

Geert Peters

Harm Jans  
1778 Meine Harms Meine Harms Jannis Jans Hemke Jacobs  
1788 Meine Harms Meine Harms Reint Hendriks Hendrik Engberts Jan Pieters
1796 Meine Harms Wed. Meine Harms Wed.

Claas Jans.          

& Hendrik Pieters Wed.

Claas Sjoerds  
1797 Meine Harms Wed. Meine Harms Wed.

Claas Jans wed.

& Hendrik Pieters wed.

Claas Sjoerds ?
1798 Meine Harms Wed. Meine Harms Wed.

Claas Jans wed.

& Hendrik Pieters wed.

Hendrik Jans ?
1799 Meine Harms Wed. Meine Harms Wed. Jan Pieters wed. Hendrik Jans Geesjen Saakes (is Jan Pieters wed.)
1800 Meine Harms Wed. Meine Harms Wed. Jan Pieters wed. Hendrik Jans Geesjen Saakes (is Jan Pieters wed.)


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl