LINKS naar: BRONNEN & PUBLICATIES 
t.b.v. Genealogisch- Regionaal- en Heemkundig onderzoek

 

www.Tresoar.nl

HET Archief voor Friesland
www.GenLias.nl voor genealogisch onderzoek in Nederland en overzeese gebieden
www.Fryslan1811.nl  
www.dekrantvantoen.nl  
www.altijdstrijdvaardig.nl  
www.GenVer.nl  
http://www.allefriezen.nl  
http://www.stellingwerven.dds.nl historie van de Stellingwerven 
http://www.historiemakkinga.nl Historische Vereniging Makkinga
http://soldaten-genealogie.nl soldaten van de 16e t/m de 19e eeuw
www.molendatabase.org verdwenen molens
http://members.home.nl/siekman genealogie Steunebrink
http://members.casema.nl/hazenberg/Overzicht.htm fam Stellingwerf
http://members.chello.nl/d.warrink8/minnema/mulder.htm fam mulder
http://members.chello.nl/d.warrink8/minnema/delfsma.htm fam Geesje Sakes
http://www.oudnieuwsuithetnoorden.web-log.nl historische krantenberichten uit Noord Nederland
http://ebenhaezer.net de boot van Wiebren en antje Paauw
http://www.renshooyenga.nl/projecten.php foto's van makkingaasters (recent)
www.cbg.nl centraal buro voor genealogie
http://rampjaar.blogspot.com Het rampjaar 1672
www.hisgis.nl historisch kaartmaterial
http://www.geocities.ws/sjoho/ Bodemvondsten in de Stellingwerven van Sjoerd Hoogenkamp
www.kromkampfamilie.hyves.nl Kromkampen op zoek naar Kromkampen
www.fryslan.nl/binfo/chk/inhoud/startchk.htm cultuurhistorische kaart van Friesland
www.dominees.nl/gemeentes.php  
www.stellingwerf-heemkunde.nl  

www.bekieketmar.nl 

 

www.kranten.kb.nl/search/idex/state/load

Historische kranten (oa de 'Hepkema')

www.genver.nl/fr/0085.htm

Bevolkingsregister Ooststellingwerf

www.soc.genealogy.benelux/narkive.com

Genealogische vragen stellen

www.stellingia.nl

vele zaken uit Stellingswerfs verleden

Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl