NIEUWS van TWIJTEL

 

 

De Inloopmiddag 

Op veler verzoek hebben we als vervolg op de Reunie van 2014 een inloopmiddag gehouden op 14 maart 2015. Ruim 50 belangstellenden kwamen die middag naar het dorpshuis in Makkinga.   Er werd niet alleen gezellig nagepraat over de Reunie, maar ook de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld. En natuurlijk werd er gesneupt in de boeken en uitgestalde knipsels. Verder was er een presentatie van foto's van de Reunie. 

Ook kregen de aanwezigen een nieuwsbrief mee naar huis. Is iemand die misgelopen, dan is hierbij het verzoek om deze via de mail aan te vragen. Dat geldt overigens voor alle belangstellenden.

Voor de gratis digitale nieuwsbrief graag even een mailtje sturen naar: cjkvandam@ziggo.nl De  Reunie 2014

Afgaande op de positieve reacties van veel  reunisten mogen we aannemen dat  we kunnen spreken van een geslaagde dag.  

Hopelijk  hebben jullie een beetje een beeld gekregen van wat het buurtschap Twijtel eigenlijk was in de afgeopen 400 jaar.

Uiteraard is er nog veel meer te vertellen.   Het zou dan ook mooi zijn om de geschiedenis van Twijtel en zijn bewoners in  een boek bijeen te brengen. 

Dus mocht u nog zaken tegen komen. Schroom dan niet,  maar neem aub contact op.  

Dank  in ieder geval voor uw aanwezigheid en inbreng.

Wij hebben er in ieder geval van genoten.  Cobi, Johannes en Ruurd
Oud-Twijtelers op schoolreunie Nijeberkoop

Op 26-10-2013 was ik (Ruurd de Vries) als introducee aanwezig op de (door meer dan 160 personen bezochte) schoolreunie van ons buurdorp Nijeberkoop. Omdat de school meermaals kampte met een tekort aan kinderen werden ook gezinnen in de buurdorpen benaderd om hun kinderen naar de Nijeberkoper school te sturen. Zo trof ik er Cor van Hes  (van destijds Twijtel 3). Hij genoot er rond 1960 een paar jaar onderwijs.


'Nieuwe' Foto's Familie Ypey

Op 3 -10-2013 mailde Aaltsje Ypey (destijds Prikkedam 4) mij een aantal foto's van oa van haar ouders en het 2e kippenhok dat afbrandde in de jaren "60. (klik op: Prikkedam 4 en Ypey


Monument voor het kerkje 

Op 28 -9- 2013. hebben, in het bijzijn van tientallen belangstellenden, Juffrouw  Snoek en Wethouder Van Es een monumentje onthuld dat de herinnering aan het gereformeerde kerkje levend houdt. Het is een initiatief van Johannes Meester.Meer dan 400 jaar Twijtel

Op 4 mei 2013 blijkt bij de presentatie van het boek 'Dorpsgeschiedenis en Veldnamen van Makkinga' van Roelof Wijbe Gorter  dat Twijtel  in 1604 al werd genoemd. Hij vond 'Dwijtel' in de proclamatieboeken van dat jaar.

 

 Foto's Tolhuis en huis Van den Broek

In maart 2013 van Jantje Zijlstra- van den Broek (eerder Bercoperweg 67) een aantal foto's ontvangen van het huis en de voorloper daarvan. Het Tolhuis. (klik op: Bercoperweg 67 (Tol)

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl