De naam TWIJTEL

Het is natuurlijk altijd nieuwsgierig om de betekenis van de naam van het buurtschap Twijtel  te achterhalen.  

Allereerst lijkt het mij interessant om de schrijfwijzen van Twijtel door de eeuwen heen eens te inventarisren. De volgende versies kwam ik tegen.

 1. Twijtel        (Friese en Nederlandse schrijfwijze)
 2. Twietel       (Stellingwerfse schrijfwijze)
 3. Twytel          
 4. Twitel         (af en toe in de 20e eeuw)
 5. Tuytel         (in 1622 door Winsemius, die het buurtschap voor het eerst noemt)
 6. Tuytel         (in 1664 in de beschrijving bij de kaart van 1664 )
 7. op 't Wijtel (worden aldus de 18e eeuwse doopregisters kinderen geboren)
 8. op Twijtel   (idem)
 9. opt Wijtel    (had de schilder Willem Roeleffs rond 1660 klanten) 
  op 't Dwijtel (koopt Marten van Terwisha  in 1604 landerijen)

Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl