Familie PAAUW

Wie helpt mij aan een foto van Wiebren en Antje?

 

Waar komen ze vandaan?
 
1a. Wiebren Paauw (1875 Hindeloopen -  1945  Hindeloopen)  schipper
 
2e  Antje Paauw  (1876 Hindeloopen - )
Wiebren en zus Antje moeten tussen 1917 en 1922 hun domicili van Hindeloopen naar  Makkinga verplaatst hebben. Ze legden geregeld aan met hun schip bij de Nijeberkoper- en Priikedambrug en vestigden zich dus op Twijtel waar ze in 1914 al grond kochten. In 1940 verlaten Wiebren en Antje het buurtschap weer. Beide bleven ongehuwd.
 
3e  Akke Paauw (1833 Hindeloopen - ) gehuwd met Cornelis Verweij (geëmigreerd naar de V.S.)
 
Ouders:
 
Douwe Martens Paauw (1836 Hindeloopen - 1912 Hindeloopen) schipper
Elisabeth Wybrands (1841 Hindeloopen - 1898 Hindeloopen)
Douwe en Elisabeth trouwen in 1873 in Hindeloopen
 
Grootouders:
 
Marten Douwes Paauw (ca 1803 Hindeloopen - 1882 ? Hindeloopen)   schipper
Antje Hylkes Roosjen of Roossen (ca 1802 Hindeloopen - 1841 Hindeloopen)
Marten en Antje trouwen in 1829 in Hindeloopen

Wiebren Hartmans Wybrands (of Wiebrens) (ca 1807 Hindeloopen - )
Akke Alberts Broodwinner  (1805 Hindeloopen - 1857 op de Zuiderzee bij Lemmer )
Marten en Antje trouwen in 1826 in Hindeloopen
 
Overgrootouders:
 
Douwe Tjeerds Paauw (1768 Hindeloopen - 1847 Hindeloopen) slager, en later boer? te Hindeloopen
Albert Martens (1769 Hindeloopen - 1847 Hindeloopen)
Douwe en Albert trouwen 1794 voor de hervormde  kerk in Hindeloopen
   
Hielke Jappes Roossen (afkomstig van Hindeloopen)
Klaaske Gerrits Roossen (afkomstig van Hindeloopen)
Hielke en Klaaske trouwen 1n 1779 voor de hervormde kerk in Hindeloopen
 
Hartman Wybrands (afkomstig van Hindeloopen)
Annigje Jans  (afkomstig van Hindeloopen)
Hartman en Annigje trouwen in 1797 voor de hervormde kerk in Hindeloopen

Albert Jappes Broodwin
ner (1779 Hindeloopen - 1815 Hindeloopen)
Trijntje Bouwes de Haan  (1770 Hindeloopen - 1858 Hindeloopen)
Albert en Trijntje trouwen in 1800 voor de hervormde kerk in Hindeloopen
 

Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl