Prikkedam 5  

 (foto RdV 2012)

 

 
Foto:  dec. 2006 (RdV)
Het huis van Molenaar dat in 1915 of 1916 bouwde en in 2011 werd gesloopt.
 
Adressering:
 viel onder zathe I
1918 Makkinga  a1
1928 Makkinga 52
1950 Makkinga 64
1965 Prikkedam 5
2010 Prikkedam 5
                                                                                    
Bouwwerk:
Voorloper gebouwd vóór 1914
1915/1916 heeft Jolke Molenaar een nieuw huis gebouwd (zoals het er in 2010 nog staat)
In maart 2011 is het huis gesloopt. Men is bezig met de aanleg van een verharde toegansgweg.
In 2012 wordt  het huis bewoond
 
Bewoners:
Tot 1914           Abel Engberts Ruiter was eigenaar v.h. huis. Wie woonde er?
1916  - 1941    Jolke Molenaar (1863-1941) en zijn 2e vrouw Maria  (Marije) de Boer.(1862-1939)
1941 -  1964    Abraham Molenaar (1897-1964) en Aaltje Blok.
1964 -  1968    Wed. Aaltje Molenaar-Blok en zoon  Jochem Molenaar
1969 -  2009    Jochem Molenaar (ongehuwd)
2009 -  2010     Huis staat leeg
2011 - heden     ??
 
Veehouderij:  in 2010, kort voor de afbraak,  is nog te zien dat er plaats voor 3 stuks vee was.
 
 

26-9-1914  verkoopt Abel Engberts Ruiter (Hoornsterzwaag) aan Jolke Molenaar (Bolsward) het huis te Twijtel voor 200 gulden. 


Begin mei 1915 was het kurkdroog op de heide van Twijtel.  Dat heide in die omstandigheid zeer brandbaar is ondervond Jolke M(olenaar) van Bolsward toen hij op 10 mei op zijn stuk heideveld onder Makkinga de pijp op stak, en vervolgens de lucifer weggooide. Even later stond zijn veld dan ook in brand. Het lukte hem niet het vuur te doven. Ook omlggende velden leden schade. De rechtbank rekende dit Jolke zwaar aan: Fl 50,- boete of 50 dagen hechtenis. Hij vond de straf zelf te zwaar, want de brand was  'buiten zijn wil' ontstaan en bovendien leden de buren vrijwel geen schade.

1-7-1916 gaat   Jolke Molenaar (vroeger schipper te Bolsward, thans veehouder te Twijtel) een lening aan van 550 gulden, met als onderpand zijn nieuwgebouwde huis te Twijtel.

Drie generaties lang bewonen de Molenaars dus al dit woninkje, dat er een beetje verloren bij staat midden in de weilanden. Begin twintigste eeuw, liep het westelijke pad naar de Prikkedambrug er nog redelijk dicht langs, maar in de jaren  rond de Tweede Wereldoorlog was dat al geen doorgaande route meer. De zandweg eindigde bij de boerderij van Huitema, dus achter het  huidige Prikkedam 6.

De Molenaars hadden sindsdien een (voet-)pad naar de Oostelijk zandweg. In de jaren vijftig toont de kaart opeens weer een verbinding met de Westelijke route. Een voetpad loopt vanaf de boerderij van Huitema linea-recta  naar de Tjongerdijk, over het erf van Ypey (nr4).

Heden  ten dage heeft het huis weer een toegangsweg naar de Prikkedam(weg)

De Molenaars waren afkomstig van Wymbritserdeel . Jolke stond in 1928 te boek als veehouder, en zijn zoon Abraham in 1950 als grondwerker.Abraham Molenaar wordt op17 juni 1921 voor mishandeling veroordeeld tot 10 gulden boete of 20 dagen hechtenis.

Bram  en Aaltje wonen na hun trouwen een tijdlang in Egypte onder Nijeberkoop. Ze woonden daar na 1932, in welk jaar de vorige bewoners,  de familie Keizer,  met hun winkeltje verhuisden naar hun nieuwbouw aan de Grintweg. Mogelijk zijn de kinderen van de Molenaars,  die heel mooi konden zingen, in Egypte geboren.

Bram wordt overigens betiteld als zijnde 'communist'.  In ieder geval ging hij wel naar Amsterdam naar de 'Zomerfeesten', die werden georganiseerd door dagblad 'De Waarheid'.  Cathrinus de Vries uit Nijeberkoop en Andries Kroes (broer van Griet Kroes, de vrouw van Sietze de Kleine van Bercoperweg 74)  uit Oldeberkoop gingen wel (eens) met hem mee.  Er reed een speciale bus naar dit evenement.  Als Bram dan tijdens hun fietstocht naar en van  Wolvega, waar de mannen op de bus stapten, bekenden tegen kwamen, stak Bram de vuist in de lucht en riep luidkeels: "Kameraad!"

Man verdronken in de Tjonger bij Prikkedam

Op 22-07-1964 vond ene H. Stoelwinder, die bij de Tjonger zat te vissen, het stoffelijk overschot van Abraham Molenaar in het water drijven. Bram was overigens niet een zoon van Maria, maar uit een eerder huwelijk van Jolke met Antje Visser, die al in 1939 overleed. (LC 23-7-1964)


Het verhaal gaat de ronde, dat hij zich zelf van het leven heeft beroofd. Eerder had buurman Jan Ypey,  hem al eens met zijn auto naar het ziekenhuis gebracht toen hij zijn polsen had doorgesneden. Bram was Jan later wel dankbaar voor zijn snelle handelen.


Op de dag van zijn overlijden had Jan overigens Bram, vergezeld van zijn hondje,  vissend aan de waterkant gezien. Later die dag vond men dus zijn levenloze lichaam in de Tjonger.

Toch is er nog een andere versie van het gebeuren. Ene D. die in Jubbega aan de vaart woonde zou Bram daarbij namelijk  'een handje hebben geholpen'. 

 Jochem Molenaar overleed in 2009. Zijn as werd door de familie in 2009 rond de woning uitgestrooid.

Het huis met ruim 15000 m2  grond staat eind 2009 te koop voor 250.000 euro. In december 2009 staat het huis leeg en is verkocht.

De nieuwe eigenaar heeft  in het voorjaar van 2011 de toegansweg aangelegd, het oude huis gesloopt en de fundering voor de nieuwbouw ligt er ook al in.


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl