De Tijdbalk van Twijtel

1604 Oudste bekende vermelding van Twijtel  in een Proclamatieboek
1622

Vermelding van Twijtel in 1622 door Windemius te Franeker

1662 De Saksische boerderij  van  zathe IV wordt gebouwd
1664 Oudste vermelding van Twijtel op een kaart
1672 Franse en Bischoppelijke bendes trekken plunderend langs
1698 Oudste vermelding van de  molen van Twijtel op de kaart
1720 Geert Alberts verkoopt de molen aan Albert Popkes
1750 De (latere) familie Mulder maalt al op Twijtel
1778/1788 De boerderij van zathe II wordt afgebroken 
1802 De boerderij van zathe II wordt herbouwd
1811 De familienamen worden aangenomen
1811 Ronselen van jonge mannen voor Napoleons legers
1812 Meine Reints de Boer (zathe I) keert niet terug van Russische veldtocht
1841 Hylke Beniers Stellingwerf koopt de molen van Berend J. Hof
1841 De molenaar Hylke Beniers Stellingwerf sterft.
1841 Riekend Steunebrink koopt de molen van Fam. Mulder
1844/1845 Riekend Steunebrink gaat (na 4 jaar verpachting) zelf malen
1847 (waarschijnlijk) aanbesteding zandweg Twijtel - Nijeberkoperbrug via Egypte
1855 De Grintweg (ook langs Twijtel) is gedeeltelijk aanbesteed.
1859 Aanbesteding van 9 tolhekken aan de Grintweg 
1861 De molenaar Riekend Steunebrink overlijdt
1869 De standerdmolen waait op oudjaarsavond om
1870 De nieuwe molen is een voormalige wind-watermolen uit de Weperpolder
1888 De (beweegbare) Prikkedambrug  of Takkebrug is in aanbouw
1888 De kanalisatie van de Tjonger is in volle gang
1888 De 1e brugwachter, Abel E.  Ruiter,  wordt aangesteld
1905 Weijert Zeephat koopt de molen van Steunebrink
1912 De molen op  'oud' Twijtel brandt af
1913 Zeephat bouwt een nieuwe molen aan de (Bercoper)weg weer op.
1914 Fam. Molenaar vestigt zich op Twijtel (nu Prikkedam 5)
1921 De 'Coörporatie' wordt eigenaar v/d molen, en Zeephat bedrijfsleider
1925 De molen verhuist van Twijtel naar de kom van Makkinga
1928 Men besluit de Abbendijk met  klinkers te verharden
1932 Het Gereformeerde kerkje wordt in gebruik genomen
1933 Men besluit de Albardalaan (onder Nijeberkoop) van beton te voorzien
 1934 Huis van Diaconie, voorloper van Twijtel 4 (nu 6a)  brandt af.
1936 De Saksiche boerderij (zathe IV) van Brouwer brandt af.
1954 Ruurd de Vries overlijdt na te zijn aangereden op  cirquit Prikkedam
1955 Er is geld  voor de aanleg van de Prikkedamweg onder Hoornsterzwaag
1956 Een vaste betonbrug vervangt de beweegbare brug
1957 Het kippenhok van J. Ypey (nu Prikkedam 4) brandt af.
1958 Het Geref. Kerkje maakt plaats voor 't  Haventje in Makkinga.
1960 Het boerderijtje van Karbet ( nu Prikkedam 6) brandt af.
1961 Boerderij van Fam van Dam (nu Bercoperweg 72) brand af
1961 De eerste woningen op Twijtel krijgen waterleiding
1963 De Bovenweg onder Nijeberkoop wordt geasfalteerd
1964 Abraham Molenaar verdrinkt in de Tjonger
1965 De straatnamen Prikkedam, Bercoperweg en Twijtel worden ingevoerd
1965 De kruising  Bercoperweg - Prikkedam wordt verbreed
1966 Plan autoweg Oosterwolde-Heerenveen dwars door Twijtel! (dat nooit door ging)
1966 De weg Bercoperweg - Prikkedambrug is in aanleg
1967 De Abbendijk  (Bovenweg tot Twijtel) wordt geasfalteerd en deels verlegd.
1967 De weg Abbendijk - Oosterwolde is aangelegd
1969 De ruilverkavelingsweg Kuinderweg/Egypte is in aanleg
2004 zeker 400 jaar Twijtel

Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl