Twijtel 5 (in jaren “50 ook wel Abbendijk 73 genoemd) 

Het boerderijtje zoals het er rond 1950 uit zag
 
Adressering :
 
Perceel viel onder zathe I
1866 Makkinga 121b
1880 Makkinga 118A
1900 Makkinga 147
1918 Makkinga 166
1928 Makkinga 64
1950 Makkinga 73
1965 Twijtel 5
 
 
Bouwwerk:
 
Gebouwd tussen 1855 en 1887 en in de jaren tot 1900 behoorlijk vergroot.
Sloop  en nieuwbouw van het voorhuis in het 4e kwartaal van de 20e eeuw.
 
Bewoners:
1866                                      Jacob Jans (of Jacobs) Harder (1836-1892) en Grietje Sjoerds Hofstee.
1904 - ?                                Jan Nijholt
(1910 )                                     Wiebe Theunis Sloot  en Willemtien Lantinga)
                                                Wiebe woonde  wel op Twijtel, maar staat nergens beschreven.
1921 -  1957                          Klaas Sloot en Johanna Hofstra.
1957  - 1973                         Hendrik Steunebrink
1973 - 1977                           J. J. de Goede
1977 -  heden                        Wed. Marijke de Goede - Haak 
 
Veehouderij: 
 In 1950 was het busnummer 90

 

Jacob  Harder (1836 -1892)en Grietje Hofstee (1836-1904) vestigden zich in 1866 op Twijtel. De familie Harder komt uit Noordwolde, maar toch is Jacob geboren onder Menaldumadeel. Vader Jacob Martens Harder was namelijk (turf)schipper.  De jonge Jacob kwam dan ook ter wereld in Bolsward, alwaar zijn ouders op dat moment met een schip lagen. 

In 1864 is het paar getrouwd in Ooststellingwerf. Drie dochters en  één zoon krijgt het paar. Willemtje (*1865 Oldeberkoop - 1943),  Jacob (*1875-1892), Zwaantje (*1869 Makkinga Twijtel?) en Klaaske (*1880  Makkinga Twijtel?).  

Willemtje vinden we, samen met haar man Jelle de Boer, terug op (later) Bercoperweg 75.  Zwaantje trouwt met ene Piebe Kooistra uit vinkega. Klaaske, die zich van de naam Herder bedient, trouwt met ene Barteld Baas uit Vinkega. Zoon Jacob overleed op 17-jarige leeftijd, in de tijd dat men op Twijtel woonde.

De  

 Foto rond 1960? via fam. Sloot 

 

Dit huis, het stond aan het oude voetpad Abbendijk-Middelburen, moet ergens tussen 1855 en 1887 zijn gebouwd.

  Wiebe Sloot aan het maaien op Twijtel?

Op 22 september 1910 wordt Wiebe Theunis Sloot van’ Twijtel onder Makkinga’ veroordeeeld voor ‘mishandeling’ tot 5 gulden boete of 10 dagen gevangenisstraf.  Hij was net als zijn vrouw,  Willemtien Lantinga, afkomstig van Oldeberkoop.

  Klaas & Johanna voor hun huis

Klaas Sloot (landarbeider, melkrijder, veehouder) en Johanna Hofstra, die in 1915 in het huwelijk traden,  woonden er.  

Mogelijk alle, maar zeker een aantal van hun kinderen worden er geboren. In totaal krijgen ze er acht. Te weten: Wiebe (*1916), Antje (*1917), Johannes (*1919), Willem (*1921), Willemke (*1924), Gatsche (*1926), Willem(*1928), Theunis (*1935).

Ze verhuizen in februari 1957 naar nr 74 (Twijtel 4).

Johanna en Klaas hadden o.a. een zoon Johannes. Hij trouwt  in 19.... en woont vanaf dan  aan de Bercoperweg (nr 59).

Volgens Jannie Haanstra had Klaas ook een kleine melkrit. En wel ten noorden van de latere Bercoperweg. Hij haalde met paard en wagen de bussen op bij de boeren richting de Prikkedambrug. Vermoedlijk reedhij niet naar de fabriek, maar laadde zijn vracht over op een rit die wel naar Makkinga reed. De wagen stalde hij altijd vlak achter de boerderij van Haanstra. Rechts van de reed dus. Jannie herinnert zich ook nog goed het pard van Klaas, dat een beetje vreemd met een van de achterpoten draaide.

 

 

Op 8 september 1920 krijgt Klaas, na afloop van de veemarkt in Oldeberkoop, ruzie met met de Nijeberkoper broers H. en L.B. Het tweetal slaat hem met een stok op het lichaam en tegen het hoofd. De rechtbank in Heerenveen eist tegen het tweetal 30 gulden boete of 60 dagen hechtenis.(LC18-10-1920)

 

´Kromme’ Hendrik Steunebrink  hielp bij het biggen en koekalveren ( aldus J. Oosterhof)  Hij was in 1940 gehuwd met Cornelia Veldkamp. Hun twee kinderen Riekend (met verloofde Dieuwke) en Jan  laten middels een advertentie in de Friesche Koerier weten dat hun ouders op 23 mei 1965 25 jaar gehuwd zijn. Een paar weken later bedankt de familie Steunebrink in de zelfde krant voor de felicitaties en kado's. 

  

Toen Steunebrink in 1963 waterleiding kreeg, was hij blijkbaar een keuterboertje. De waterleidingschets vermeldt namelijk 5 veedrinkbakken.

Anno 2001 staat het huis er nog. Het is niet meer bereikbaar langs het oude voetpad, dat inmiddels geheel verdwenen is, maar via een eigen toegangspad vanaf de Abbendijk, even t.N.v. Twijtel nr 6. 

 

 

 

 

 

 

Foto2008 (RdV) Het voorhuis is vervangen. Het achterhuis is nog goed herkenbaar.


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl