Familie YPEY 

Jan Ypey (1913-2002) heeft het grootste deel van zijn leven op Twijtel (Prikkedam 4) gewoond. De jaren na de oorlog zijn vrij helder, doch daarvoor is enige ongewisheid. We weten dat  Jan dat  trouwde met de uit  Lemmer afkomstige Janke ten Hoeve  en dat het paar twee kinderen kreeg. Dochter Aaltje werd geboren ca 1954 geboren en ca  1960  zoon Roelof.

foto: zomer 2001 (via Aaltsje Ypey) Jan en Janke in de tuin van Prikkedam 4

 

Toch zou Jan eerder (voor de oorlog) getrouwt zijn geweest en wel met ene Anke? Hoogeveen. Het paar zou bovendien een kind hebben gekregen. Mogelijk zijn gebeurtenissen in de oorlogsjaren er aanleiding toe geweest dat Jan na die tijd een tweede huwelijk aan ging.

Ook zou Jan (voor de oorlog?) een tijd(je) in Canada hebben verbleven.

 

Waar komen ze vandaan?

 
1a. Jan Ypey (1913 Twijtel? - 2002 Twijtel)
1b. Pieter Ypey (                         
      Pieter kwam om in een concentratiekamp
1c. Aafje Ypey (1924 Twijtel ?- 1926 Twijtel)
      Aafje verdronk in de petgaten
1d. Wietske Ypey (                       
      Wietske was geestelijk in de war en verbleef in Toutenburg
 
ouders
 
2. Roelof Ypey (1877 Nijehaske - 1950) schipper, petroleumhandelaar
3. Trijntje van der Schaaf ( 1886 Drachten -1975 Makkinga)
    Roelof en Trijntje trouwden in 1907 te Drachten
    Roelof en Trijntje vestigden (enige tijd) na hun huwelijk op Twijtel. (nu Prikkedam 4)
 
 grootouders
 
4. Pieter Ypey (1837 Heerenveen AEN - 1918 Heerenveen AEN) koopman
5. Antje Wybes Pool (Drachten - ) dienstmeid
    Pieter en Antje trouwden in 1862 te Drachten
 
6. Heine van der Schaaf (1853 Kortezwaag -1928 Smallingerland)
7. Wietske Luchtenveld (1855 Drachten - ...)
    Heine en Wietske trouwden in 1882 te Smallingerland 
overgrootouders
 
8.  Eltje Dirks Ypey (1805 Leeuwarden-1873 Heerenveen ) postillon (= postrijder)
9.  Antje Pieters Roersma  (1802 Menaldum - 1886 Nijehaske)       
Eltje en Antje trouwden in 1833 te Leeuwarden 
Eltje was een zoon van de kastelein van de Posthoorn te Leeuwarden 
 
10. Wiebe Jacobus Pool (1789 N.drachten - 1834 N.drachten) arbeider, veenarbeider
      De familie Pool kwam overigens zoals de naam doet vermoeden uit Polen (rond 1698) 
11. Grietje Roels de Jong (1792 Noorderdrachten - ) arbeidster
 
12. Jan Heines van der Schaaf (1821-...)
13 Jentina Samuels Kamphuysen (1826-1859)
      Jan en Jentina trouwden in 1850 te Opsterland
 
14. Jan Sikkes Luchtenveld (ca 1826 Rottevalle- )
15. Trijntje Petrus van der Woude (ca 1823 te Drachten-)
Jan en Trijtje trouwden in 1855 te Smallingerland
Jan was overigens een zoon van Wietske Hendriks Luchtenveld (de vader is onbekend)

Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl