Zathe III

 

Bouwwerk:
(Voorloper?) gebouwd vóór 1700 (mogelijk als een Saksische boerderij)
1788 is er nog sprake van een huis.
Tussen  ca 1793 en ca 1830 stond hier blijkbaar geen huis (men spreekt van een Soolstede)
Waarschijnlijk  nieuw- of herbouw tussen 1829 en 1832
Afgebroken? tussen 1906 en 1922
Vervangende nieuwbouw in die tijd aan de weg (zie Bercoperweg 70)
 
 
Bewoners/gebruikers:
(1698)                           Halbe Jans
(1700)                          soolstede
(1708)                          Halbe Jans en Anne Andries                            
(1718)                          Halbe Jans en Jan Rieuwerts
(1728)                           Reeuwert Jans en  Jacob Jans
(1738)                          Reeuwert Jans en  Luitijn Cornelis
Rond 1748 blijkt de Zathe in twee gelijke delen te zijn opgedeeld.(1e helft zonder huis, de 2e helft met een huis)
(1748)                              Rieuwert Jans en Jan Alberts
(1758)                             Rieuwert Jans en Hindrik Luitjes
(1768)                             Rieuwert Jans en Geert Peters
(1778)                              Jannes Jans
(?)                                    Pier Schurer (1742-)
1786  – voor 1796))       Reint Hendriks
Reint Hendriks vertrekt waarschijnlijk naar Hoornsterzwaag
De komende 3 á 4 decennia is men dus blijkbaar geen bewoner maar gebruiker van de Soolstede
(voor 1797)                   Claas Jans weduwe
(1798)-1800                  Jan Pieters weduwe, (= Geeske  Sakes) is gebruiker van de soolstede
1801-(1804)                  Ruurd Pieters komt in 1801 hij van Nijeberkoop en   Geeske Sakes gaat naar nr 58
(1818)                           soolstede, in eigendom bij Geesje Sakes
(1828)                           Pieter Jans Mulder huurt de soolstede
(1838)                           Pieter Jans Mulder eigenaar/gebruiker  van  het   hornleger
(1848)  -1851               Hendr. Reints de Boer en de kind. van Pieter Jans Miulder eigenaar/gebruiker van het  hornleger
1851 -  (1860)                Riekend Steunebrink eigenaar/gebruiker  van  het   hornleger
                                        Klaas Riekend Steunebrink
1897 (ca 1920)              Lammert Lammerts Kromkamp (1870-1953) (boer)
 
Bedrijf:

Pier Schurer is voor Reint Hendriks (aldus de hierna genoemde verkoping) bewoner van de boerderij.  Hij was waarschijnlijk gehuwd met Sykjen Wilts.

Reind Hendriks koopt op 27 juni 1791 (zo ontdekte Yntze van der Honing) de ene helft van Zathe III. Hij woont er dan al een vijf jaar. De andere helft koopt Roelof Roelofs.  Reind Hendriks woont al op deze boerderij. De koopprijs is 155 goudguldens (voor beide delen)

Pieter Jans Mulder is eerst gebruiker van  de boerderij en bijbehorende landerijen, die eigendom is van zijn moeder Geesje Sakes.  Tot in de jaren "20 van de 19e eeuw duurt deze situatie voort.  In 1928 is Pieter in ieder geval zelf eigenaar van het geheel. Samen met zijn echtgenote Hendrikje Reints de Boer, waarmee hij in 1818 in Oldeberkoop  was getrouwd, woont hij er. Beide zijn geboren Twijtelers. Pieter, die in 1829 nog als broodbakker te boek staat,  is  later en tot eind jaren "30  molenaar. Zo ook  als hij in 1837 de molen en een aantal percelen van de hand doet aan Berend Jans Hof,. In 1839, als hij een  bedrag van 850 gulden leent bij doctor Minne Anthonius Swaluwe uit Gorredijk, is Pieter 'huisman ' (boer dus) op Zathe III. 

Tot  In 1851, Pieter is dan al overleden, verkoopt zijn weduwe Hendrikje Reints de Boer de zathe met de bijbehorende landerijen voor 2949,-  gulden.  Met de verkoop valt het geheel danig uiteen. Riekend Steunebrink, die inmiddels molenaar op Twijtel is geworden, koopt ook deze  boerderij.  Hij is dan al een jaar of tien eigenaar van de molen en de bijbehorende woning. 

In het zelfde jaar verkoopt Hendrikje voor een totaalprijs van 626 gulden het levende vee, boerengereedschappen en huisraad. De schuld, die haar man destijds aanging bij  dr. Swaluwe, wordt ingelost. 

 

 

Lammert Lammerts Kromkamp heeft in 1906 inmiddels zoveel landerijen gekocht dat hij vanaf de weg tot aan de 'oude' Tjonger kan gaan over zijn eigen land. Ook de eigenaren van de aanliggende landerijen staan vermeld op het kaartje

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl