Zathe IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto ca 19.. (?) De saksische boerderij van Zathe IV met de Tiesinga’s op de voorgrond.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto  van zathe IV ca 1932?
 
 
 
foto van zathe IV (datum onbekend) gezien vanaf de westkant
 
 
Bouwwerk:
Gebouwd in 1662
Afgebrand in 1936
Herbouw aan de (latere) Berkoperweg. Nummer 66
 
Bewoners/gebruikers:
 
(1708)                   Roelof Teunis
(1718)                   Hendrik Cornelis
(1728)                   Grietjen Geerts
(1738)                   Grietjen Geerts
(1748)                   Berent Alberts
(1758)                   Berent Alberts
(1768)                   Harm Jans
(1778)                   Hemke Jacobs
(1788)                   Hendrik Engberts
(1798-1804)         Hendrik Jans
(1805)                   Hendrik Jans weduwe
(1818)                   Geesje Egberts huurt het hornleger.
(1828)                   Egbert Harmens Bakker huurt het hornleger
1836                      Zie ook voorouders van fam Dol, genaamd Mulder  uit Appelscha
(1838)                   Engbert Abels Poutsma eigenaar/gebruiker van het hornleger
(1850) - 1864?    Jan Bakes Donker eigenaar/gebruiker van het hornleger
                               (x Jacobje of Joukje  Hendriks de Boer)
 
ca 1880 - 1904    Hendrik Aalderson (landbouwer) en Akke Looyenga
1904 - 1904         Hendrik Hendriks Croemkamp en zoon Albertus Kromkamp
                           (Na 4 maanden overlijdt Hendrik en vertrekt Albertus)
1910 - 1914?      Jacob Hendriks Tiesinga (ovl. 1901) en Jikke Johannes Heida
1914 - 1918         Lammert Heida en Wietske Hoekstra
                     
1918 - 1921?       Tjeerd Peper (landhouder) en Antje Peper?
1921 - 1929         Jacob van de Meer en Aaltje Slot
1929 - 1933         Aaltje Slot (wed van Jacob van der Meer) 
1933 - 1936         Hendrik L. Brouwer (boer) trouwt in 1933 met Aaltje van der  Meer
                            (dochter van Jacob en Aaltje) moeder Aaltje Slot  blijft tot 1935
 
de 'Saks' brandt in 1936 af
 
Zie verder  Bercoperweg 66

 

Hendrik Aalderson (landbouwer) 

 

Jan Bakes Donker  (Landbouwer)  en Jacobje of Joukje Hendriks de Boer kregen 10 kinderen, te weten: Trientje (*1844), Hendrik (*1845), Lutske (*1847), Wytske (*1850), Bake (*1852), Folkert (*1854), Jacob (*1855), Jantje (*1859 Twijtel) en de tweeling Klaas en Harm (*1861) Allemaal geboren te Makkinga en vrijwel zeker allemaal op Zathe IV te Twijtel.

In 1851 koopt Jan voor 250 gulden  'een kamp bouwland op Twijtel' van Menno Antonius Swalue uit Gorredijk, waar hij arts was. Hij was gehuwd met de Twijteler molenaarsdochter Sijke Jans Mulder.

 

Eind 1863 biedt in de Provinciale Drentsche en Asser courant  eigenaar/bewoner  Jan Bakes Donker de Zathe en land, erf met huizinge en schuur, cum annexis op Twijtel te Makkinga met aan- en omliggende vruchtbare Bouw, Wei- en Hooiland en Heideveld te koop aan. De aanvaarding kan in 1864. Jan overleed in1866 op 55-jarige leeftijd.Jacob Hendriks Tiesinga zou t.g.v. financiele problemen op Middelburen, waar hij eerder een grote boerderij met veel land  bezat, naar  Twijtel zijn verhuisd. In 1877  is hij mede-verkoper van onroerend goed in Appelscha. In dat jaar koopt hij voor meer dan 12500,- gulden zathe en landerijen van de familie Heida in Makkinga.  Hij trouwde in 1871 met  Jikke Johannes Heida uit Makkinga.  Hij overleed in 1901 en liet geen onroerend goed na. Hij werd 56 jaar. Jikke stierf in 1921 als 76-jarige weduwe va


Vanaf  mei 1918 is Tjeerd Peper de eigenaar en bewoner van de boerderij van Zathe IV en de ingekleurde percelen. Hij heeft even daarvoor een boerderij met land verkocht in Jubbega-Schurega. Een deel van zijn bezittingen op Twijtel - maar nog niet de boerderij zelf -  verkoopt hij in 1924.

De boerderij (met landerijen)  van Tjeerd Peper  wordt in de hiena te noemen verkoopakte betitelt als ‘ een vruchtbaar en zeer gunstig gelegen boerenplaatsje’ en ‘ruime boerenhuizinge met flinke woning, en gerieflijke veestalling met moderne drinkwaterleiding’ . 

4 april 1924 verkoopt Tjeerd Peper landerijen rondom de boerderij, maar (nog) niet de boerderij. (Notaris  V/d Sluis, Gorredijk) 


 

De boerderij op  Twijtel  brandde op 4 juni 1936 af. Hendrik Brouwer was toen eigenaar/bewoner. Ze was dus al met al zo’n  360 jaar oud. Hij ging helemaal verloren. De muren stonden nog overeind, maar de voorgevel werd nog die zelfde dag omvergehaald omwille van de veiligheid. De inboedel van Brouwer ging eveneens verloren. Ook de burgemeester van Ooststellingwerf kwam die dag een kijkje nemen, aldus een artikel in de Leeuwarder Courant. Als oorzaak van de brand vermoedde men een ongeluk met een petroleumtoestel, valt verder nog  te lezen in het  artikel. Brouwer zelf zou echter  blikseminslag als oorzaak hebben genoemd, zo  verneem ik uit verhalen van (oud) buurtbewoners, die ook het woord brandstichting in dezen wel hebben horen vallen.

 


Oude Saksische boerderij verbrand

Makkinga, 3 juni. Hedenmorgen omstreeks elf uur brak, vermoedelijk door een ongeluk met een petroleumstel, brand uit in het oude boerderijtje, bewoond door de heer H. Brouwer te Twijtel onder Makkinga. De oude Saksische boerderij, gebouwd in het begin der 17e eeuw, en gedekt met riet, stond in een minimum van tijd in  lichterlaaie. Aan blussen viel dan ook niet meer te denken. Toen de autospuit uit Oosterwolde arriveerde, was er weinig meer over dan de vier muren. De brandweer kon zich beperken tot nablusschen., terwijl uit een oogpunt van veiligheid de voorgevel werd omver gehaald. Van den inboedel kon zoo goed als niets worden gered.    Een en ander was verzekerd bij de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij “Woudsend”   De burgemeester van Ooststellingwerf was op het terrein van den brand aanwezig. (LC4-6-1936)


De eigenaar Hendrik Brouwer bouwde op de zelfde kavel, maar nu direct aan de Grintweg een nieuw boerderijtje. (Bercoperweg 66)

zie verder Bercoperweg 66

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl